Machinery
 • Extrusion Blow Film
    Mono Layer
    Three Layer

 • 9 Colors Rotogravure
 • 8 Colors Rotogravure
 • Slitter
 • Bag Making
   
             
   


  Reifenhauser 3 Layers Co-Extrusion Blown Film Line
  เครื่องจากประเทศเยอรมัน โดยมีคุณสมบัติอันโดดเด่น ดังนี้

  •  มีหัวเป่าฟิล์ม 3 ชั้น
  •  กำลังการผลิต 300 – 400 Kg/Hour
  •  Gravimetric Dosing ควบคุมความหนาบางที่สม่ำเสมอทางด้าน
      Machine Direction
  •  ฟิล์มมีคุณภาพสูง เนื่องจากเครื่องนี้มีเซ็นเซอร์ตรวจวัด
      และควบคุมความหนาบางที่มีประสิทธิภาพ ทางด้าน Transverse Direction    
      ใช้ผลิตฟิล์มที่ต้องการคุณสมบัติสูง เช่น
     Nexxstar Formulated Collation Shrink Film
    
  High Clarity Film
  •  เป่าฟิล์มได้หน้ากว้าง 850 – 1,600 mm.


   

  Jin Ming 3 Layers Co-Extrusion Blown Film Line เครื่องจากประเทศจีน โดยมีคุณสมบัติอันโดดเด่น ดังนี้

  •  มีหัวเป่าฟิล์ม 3 ชั้น กำลังการผลิต 250 – 300 Kg/Hour
  •  เป่าฟิล์มได้หน้ากว้าง 850 – 1,600 mm.

  ข้อดีของเครื่องเป่าฟิล์ม 3 ชั้น ( 3 Layers )
  เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องเป่าฟิล์มชั้นเดียว

  •  ฟิล์มมีคุณภาพมากกว่า
  •  เนื้อฟิล์มมี 3 ชั้นสำหรับการเลือกสรรวัตถุดิบต่างชนิดเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่หลากหลาย
    Seal Strength มีความแข็งแรงกว่า
  •  Seal through contamination ได้ดีกว่า
  •  Seal ได้ดีในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบรรจุได้มากกว่า
  •  ฟิล์มใสและเงากว่า
  •  สามารถทำให้ฟิล์มบางลง แต่แข็งแรงเท่ากันหรือแข็งแรงกว่า
  •  ความคลาดเคลื่อนของความหนามีน้อยกว่า
  •  สามารถสร้างคุณสมบัติพิเศษให้กับฟิล์มอย่างที่ฟิล์มชั้นเดียวไม่สามารถทำได้

         
   

  เรามีเครื่องทดสอบสมบัติเชิงกลและรูปลักษณะของฟิล์มพลาสติกที่ผลิตได้ พื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าเราสามารถ
  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

   


  ซึ่งประกอบด้วย

 • Mechanical Property
 • Tensile Strength
  Elongation at Break
  Young Modulus

 • Optical Property
 • Haze: Measure Amount of Light Transmission การวัดความขุ่นของฟิล์มและความใส
  Gloss: Measure Amount of Light Reflection การวัดความเงาของฟิล์มโดยวัดจากการสะท้อนแสง

 • Coefficient of Friction
 • Tear Resistance
 • Shrink Ratio
   

  การวัดที่ละเอียดเบื้องต้นนี้ทำให้เราและลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่เราได้พัฒนาให้นั้นสามารถวัดได้จริงและแปลเป็น
  คุณสมบัติที่เราและลูกค้าต้องการไดจึงสามารถสร้างเป็นมาตรฐานที่ดีได้

  คุณภาพเป็นหัวใจของ ซันซี พลาสติก เราคือผู้ผลิตและเข้าใจถึงความสำคัญอย่างสูงสุดที่จะจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ซันซีพร้อมให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไปกับท่าน โดยเรามีมาตรการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการดำเนิน ธุรกิจของเรา

  การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ ซันซี พลาสติก สะท้อนให้เห็นได้จากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโรงงานผลิตและเครื่องจักร ซึ่งเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจ อาทิเช่น Gravimetric Dosing และ Automatic Gauge Control เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นเพื่อลดความผิดพลาด และสร้างความเที่ยงตรงของสินค้า โดย ซันซี พลาสติก ยินดีต้อนรับลูกค้าที่ต้องการชมการผลิตของเรา