ซันซี พลาสติก พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในเรื่อง วัตถุดิบ คุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มและการลดต้นทุน ฯลฯ
Print and Conversion รูปเครื่องปริ้นท์ 8 สีของเรา
ซันซี พลาสติก สามารถผลิตฟิล์มสำหรับการพิมพ์ได้มากถึง 8 สี หรือผลิตออกเป็นถุงหลายรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้า โปรดให้ข้อมูลของท่านได้

Stock Holding รูปสต๊อกการจัดเก็บฟิล์มของเรา

ถ้าท่านต้องการจะติดต่อกับเราเกี่ยวกับการจัดตั้ง call off system of stock หรือ consignment stocking arrangement สามารถติดต่อได้ที่

Material Recycling รูปการจัดเก็บเม็ดพลาสติก

ซันซี พลาสติก มีความมุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะ ถ้าท่านมีฟิล์มพลาสติกที่ต้องการกำจัด เราสามารถช่วยท่านได้โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ที่จะช่วยลดปริมาณขยะและต้นทุนได้ โดย