•  LLDPE and mLLDPE Lamination Film
•  PE Bag
•  Overwrap Film
•  Milk Pouch


 
 


บริษัท ซันซี พลาสติก พี.เอส.จำกัด ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงในการผลิตฟิล์ม ยังผลให้ฟิล์ม
ของบริษัทมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี เหมาะสำหรับงานพิมพ์และงามลามิเนต ฟิล์มเรียบ
ความหนาบางต่ำกว่า 5%* ความตึงของฟิล์มที่สม่เสมอกันทั้งม้วนฟิล์ม ม้วนฟิล์มเรียบ
และสวยงาม โดยกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการฝึกอบรมจนชำนาญและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
และคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ โดยโรงงานของเราเป็นโรงปิดที่ได้คุณภาพและพนักงาน
มีสุขลักษณะในการทำงานที่ดี และพร้อมบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

* เปอร์เซ็นความหนาบางขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์ม วัสดุที่ใช้ในการผลิตและอื่นๆ

     
 
Grade

•  LDPE
•  LLDPE C4
•  LLDPE C8
•  mLLDPE
•  MDPE
•  mMDPE
•  HDPE
•  PP